Let op: de verhuurder moet de huurovereenkomst van bepaalde tijd tijdig opzeggen

 

Sinds de Wet doorstroming huurmarkt in juli 2016 in werking is getreden, is het mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. De duur van twee jaar geldt als maximum. Deze mogelijkheid bestaat voor verhuur van zelfstandige woningen. Dat zijn woningen die een eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet hebben, zoals bijvoorbeeld in een standaard eengezinswoning en een appartement het geval is. 

Einde huurovereenkomst: verantwoordelijkheid van de verhuurder

In het huurrecht heb je te maken met termijnen: de huurovereenkomst start op een bepaalde datum, de huurprijs moet op tijd worden betaald en ook voor het beëindigen van een huurovereenkomst moeten termijnen in het oog worden gehouden. Waar u bij de huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor moet waken, is dat er tijdige actie van de verhuurder nodig is om de huurovereenkomst daadwerkelijk te laten eindigen. Zet de verhuurder niet op tijd de juiste stappen, dan is sprake van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Dat beperkt de mogelijkheden voor de verhuurder aanzienlijk om alsnog de huurovereenkomst te beëindigen.

Hoewel uit de huurovereenkomst in principe volgt per welke datum de huurovereenkomst eindigt, moet de huurder toch tijdig én schriftelijk erop worden gewezen dat het einde van de huurovereenkomst in zicht komt. In jargon noem je dit het “aanzeggen” van het einde van de huurovereenkomst. De verhuurder moet de huurder maximaal drie maanden en minimaal één maand voor de einddatum van de huurovereenkomst informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

Twee dagen, twee verschillende uitkomsten 

In maart 2018 oordeelde de rechtbank Overijssel over een geval waarin de verhuurder twee dagen te vroeg de huurder had geïnformeerd over het einde van de huurovereenkomst.  De rechter overwoog dat de huurder niet was benadeeld door de te vroege aanzegging. Consequentie? De huurovereenkomst was geëindigd en de huurder moest vertrekken. 

In een zaak waarin de verhuurder twee dagen te laat het einde van de huurovereenkomst had aangezegd, heeft de rechtbank Midden-Nederland in oktober 2018 geoordeeld dat de huurovereenkomst daardoor voor onbepaalde tijd is verlengd. Consequentie? De huurder mag voor onbepaalde tijd blijven huren.

Aanzegging te vroeg én te laat

Begin 2018 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld over een zaak waarin de verhuurder tot tweemaal toe de huurder niet tijdig heeft geïnformeerd. Zo is de huurder eerst drie maanden én drie dagen te vroeg geïnformeerd over het einde van de huurovereenkomst. Vervolgens heeft de verhuurder de huurder nog een keer schriftelijk gewezen op het einde van de huurovereenkomst. Helaas vond dit minder dan één maand voor de einddatum plaats en was de verhuurder dus te laat. Consequentie? De huurder mag voor onbepaalde tijd blijven huren. 

Voorkom onzekerheid: houd de termijn in de gaten

Uit de aangehaalde uitspraken blijkt dat er onduidelijkheid heerst over de gevolgen van niet-tijdige aanzegging. Om er zeker van te zijn dat de huurovereenkomst niet wordt verlengd voor onbepaalde tijd, is het belangrijk om tijdig en schriftelijk de huurder van de juiste informatie te voorzien.

Heeft u vragen? Neem contact op met Vera IJzerman.