Liever een jongere werknemer?

Werkgevers geven er vaak de voorkeur aan een jonge(re) werknemer in dienst te nemen, omdat jonge werknemers goedkoper zijn. Maar mag een werkgever een sollicitant enkel om zijn leeftijd afwijzen? Daarover heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: de Commissie Gelijke Behandeling) onlangs geoordeeld.

In deze kwestie ging het om een sollicitante van 25 jaar die had gesolliciteerd op de functie van verkoper bij een grote winkelketen. Enkele dagen na het sollicitatiegesprek heeft de werkgever een voicemailbericht bij de sollicitante achtergelaten waarin haar te kennen werd gegeven dat zij te oud was en dus te duur. Naar aanleiding hiervan heeft deze sollicitante zich tot het College gewend. Volgens de sollicitante was sprake van verboden onderscheid naar leeftijd. De werkgever verweerde zich met de stelling dat de woordkeuze wat ongelukkig was, maar dat gezocht werd naar iemand met meer ervaring. Dit verweer werd door het College gepasseerd. Het College oordeelde dat deze werkgever direct onderscheid naar leeftijd heeft gemaakt door de sollicitante op basis van haar leeftijd af te wijzen. De vervolgvraag is of hiervoor een objectieve rechtvaardiging aanwezig was. Het College meende van niet. Het maken van leeftijdsonderscheid werd namelijk niet noodzakelijk geacht om het doel, het beheersen van de loonkosten, te bereiken. Dit betekent dat de werkgever verboden onderscheid naar leeftijd heeft gemaakt bij de sollicitatieprocedure.

Kortom: wanneer onomstotelijk vaststaat dat een sollicitant wordt afgewezen op grond van zijn leeftijd, is de kans groot dat daarmee verboden onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt.