Mag de werkgever tijdens een sollicitatiegesprek vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft?

In beginsel geldt dat een sollicitant alleen een zelfstandige mededelingsplicht heeft indien hij weet, of behoort te weten, dat bepaalde informatie wezenlijk is voor het verrichten van de functie waarvoor hij solliciteert. Conform deze lijn oordeelde onlangs de kantonrechter Enschede op 29 januari 2013.

In de zaak die werd voorgelegd aan de kantonrechter Enschede ging het om het volgende. De werknemer is in juli 2012 in dienst getreden bij werkgever als basisarts. Op de cv van de werknemer was een ’gat’ van acht jaar in zijn werkervaring. Vervolgens heeft de werkgever in december 2012 het bericht gekregen dat één van zijn artsen een crimineel verleden heeft. Tussen werknemer en werkgever heeft een gesprek plaats gevonden, waarbij de werknemer heeft erkend dat hij in detentie heeft gezeten. De werkgever heeft de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden en zijn arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege een aantal maanden later.

De werknemer vordert bij de kantonrechter toelating tot het verrichten van werkzaamheden bij de werkgever. De vraag is vervolgens of de werknemer tijdens het (sollicitatie)gesprek zelf openheid van zaken had moeten geven. De kantonrechter antwoordt deze vraag ontkennend en wijst de vordering van de werknemer toe, omdat er geen sprake is van recidivegevaar. Voorts overweegt de kantonrechter dat de onwetendheid van de werkgever voor een groot deel aan hemzelf te wijten is doordat niet naar het verleden van de werknemer is gevraagd. Deze laatste overweging van de kantonrechter is opmerkelijk. Het staat de werkgever in beginsel namelijk niet vrij gerichte vragen te stellen ten aanzien van het strafrechtelijke verleden van een sollicitant.

In dergelijke kwesties geldt enerzijds het belang van de sollicitant om gevrijwaard te blijven van vragen naar een strafrechtelijk verleden, dat onder meer is gewaarborgd in verschillende verdragen en de sollicitatiecode van de Stichting van de Arbeid. Anderzijds geldt het belang van de werkgever bij het verkrijgen van informatie over de sollicitant. Het kan als werkgever verstandig zijn een sollicitant te vragen naar een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG), zodat niet rechtstreeks aan de sollicitant gevraagd hoeft te worden of hij of zij een strafrechtelijk verleden heeft.