Mag een werkgever verborgen camera’s plaatsen?

25 september 2013

Loes Sluiter

Arbeidsrecht

In een zaak die onlangs diende voor het Hof Den Bosch werd een werkgever al enkele jaren geconfronteerd met kas- en omzettekorten. Om die reden had de werkgever verborgen camera’s geplaatst die gericht waren op de kassa’s van de winkel. Op basis van de camerabeelden constateerde de werkgever dat een werkneemster geld uit de kassa wegnam. De werkgever heeft deze werkneemster op staande voet ontslagen. Daarnaast stelt de werkgever de werkneemster aansprakelijk voor de door haar geleden schade, namelijk het totale bedrag aan omzetderving. De werkneemster verweert zich met de stelling dat het bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen, omdat zij niet wist dat de camera’s waren opgehangen.

Het Hof maakt korte metten met dit verweer. Weliswaar mag een werkgever niet altijd gebruik maken van verborgen camera’s, maar in dit geval was de noodzaak daarvan komen vast te staan, aldus het Hof. Van belang daarbij is dat bij de werkgever concrete vermoedens bestonden dat één van haar werknemers zich schuldig maakte aan diefstal en dat er geen andere mogelijkheden waren om te achterhalen wie de diefstal pleegde. Bovendien had de werkgever de camera’s niet door de hele winkel, maar enkel bij de kassa’s opgehangen.

Kortom: de inzet van verborgen camera’s – om misstanden zoals diefstal op te sporen – kan toegestaan zijn, maar een werkgever dient erop bedacht te zijn dat dit zeker niet in alle situaties geoorloofd is.