Modernisering van het kansspelbeleid verder in gang gezet

Sinds gisteren (23 juli 2014) is de nieuwe versie van het wetsvoorstel “Kansspelen op afstand” te raadplegen op de website van de Tweede Kamer. Volgens de website van de Kansspelautoriteit is het wetsvoorstel inmiddels ook aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit wetsvoorstel beoogt het Nederlandse kansspelbeleid te moderniseren door onder andere aanbieders van kansspelen op afstand (dit zijn online kansspelen zoals poker en andere casinospelen) de mogelijkheid te geven een vergunning aan te vragen. Indien dit wetsvoorstel wet wordt is online pokeren dan ook niet meer per definitie “illegaal”.

Door meer aanbieders toe te laten op de Nederlandse kansspelmarkt (of beter: Nederlandse aanbieders van online kansspelen toe te laten op de Nederlandse online kansspelmarkt) beoogt de wetgever de doelstellingen die zij te dien aanzien altijd al had beter te kunnen bewerkstelligen. De betreffende doelstellingen zijn: het voorkomen van kansspelverslaving, de consument beschermen en fraude en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

Deze doelstellingen worden momenteel  nagestreefd door het aanbod van kansspelen in Nederland zoveel mogelijk te beperken (er zijn slechts een beperkt aantal aanbieders van kansspelen die een vergunning hebben). Dit weerhoudt de Nederlandse gokker er echter niet van zijn geluk – via het internet – buiten de landsgrenzen te zoeken met alle nadelige gevolgen van dien.

Door het mogelijk te maken dat vergunninghouders een passend en attractief aanbod kunnen bieden, kan worden bereikt dat de Nederlandse speler geen behoefte heeft te spelen bij illegale kansspelaanbieders. Zo redeneert de wetgever. Hierdoor is het voor de overheid dan weer gemakkelijker toezicht op de kansspelen te houden en haar beleidsdoelstellingen na te streven.

Een bijkomend voordeel voor de overheid is dat het door het reguleren van online kansspelen ook gemakkelijker is kansspelbelasting over het gewonnen prijzengeld te innen. Nu is men hiervoor nog afhankelijk van de aangiftebereidheid van de winnaar.

Andere wijzigingen die in het wetsvoorstel staan zijn:

–          instelling van een “Centraal register van uitsluitingen ter bestrijding van kansspelverslaving”;

–          de mogelijkheid van de Kansspelautoriteit om een ICT-dienstverlener te verplichten de toegang tot de website van een illegale aanbieder te blokkeren;

–          de mogelijkheid van de Kansspelautoriteit een financiële instelling te verplichten de betalingen tussen een speler en een illegale  aanbieder te blokkeren.

Het streven van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel (de staatssecretarissen Teeven en Wiebes) is dat de regels vanaf 1 januari 2015 zullen gaan gelden.