Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden

28 oktober 2014

Kim Aupers

Arbeidsrecht

De Tweede Kamer heeft onlangs, op 14 oktober 2014, ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher. Het doel van het wetsvoorstel is dat het combineren van werk en zorg gemakkelijker wordt.

Met het wetsvoorstel moet het opnemen van ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurig zorgverlof eenvoudiger worden zodat werkgever en werknemer in onderling overleg flexibeler gebruik kunnen maken van verlofmogelijkheden. Zo is een maatregel uit het wetsvoorstel dat het bevallingsverlof van de moeder (zestien weken) bij langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind zal worden verlengd. Zij krijgt alsdan de gelegenheid haar kind tien weken thuis te verzorgen. Voorts regelt het wetsvoorstel dat partners aanspraak kunnen maken op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij –naast het huidige kraamverlof van twee dagen- meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met het kind. Een andere maatregel is dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan kan worden opgenomen als men zorgt voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders met wie men een sociale relatie heeft. Op dit moment kan men alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. Ook mogen werknemers volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere (contractuele) arbeidsduur. Nu kan dat maar één keer per twee jaar.

De eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt vandaag, op 28 oktober 2014 de procedure. In deze procedurevergadering wordt door de Kamercommissie bepaald op welke manier het vorobereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen. Wij volgen ook deze ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.