Ondernemingsrechtcafé op 10 april 2014

Op donderdag 10 april 2014 (van 16.00 uur tot 18.00 uur) organiseren wij samen met MTH Accountants & Adviseurs voor bestuurders, cfo’s en bedrijfsjuristen een “Ondernemingsrecht Café”.

Tijdens deze bijeenkomst zal de uitkeringstoets (vanuit juridisch- en accountancy perspectief) praktisch worden belicht. Volgens het nieuwe B.V.-recht dient het bestuur een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot winstuitkering goed te keuren. Daartoe dienen de bestuurders een zogenoemde uitkeringstoets uit te voeren. Een duidelijke maatstaf voor deze uitkeringstoets ontbreekt vooralsnog, terwijl een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan zijn jegens de vennootschap voor het tekort dat door de uitkering ontstaat.

Aanmelden kan via mevrouw A. Patzelt (a.patzelt@vantill.nl). Het aantal plekken is beperkt.