‘Ondeugend’ programma aansluitend aan teamuitje betekent ontslag voor manager

20 augustus 2013

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Een manager van uitvaartverzekeraar Dela had aansluitend aan een teamuitje van het bedrijf een vrijblijvend aanvullend, seksueel getint, programma georganiseerd. Het programma, door hem aangeduid als “Ondeugd op de Wallen”, had de manager aangekondigd via dezelfde e-mail die ook de uitnodiging voor het reguliere programma van het teamuitje bevatte. In zijn aankondiging had hij benadrukt dat het aanvullend programma een vrijblijvende privé aangelegenheid betrof.

Zeven medewerkers hadden zich aangemeld voor het programma en zijn één voor één geblinddoekt de ruimte binnen gevoerd zonder te weten wat hen te wachten stond. Het programma bestond onder meer striptease-acts en lapdances, waarbij de strippers zich volspoten met slagroom en de medewerkers werd verzocht de slagroom van hun naakte lichamen (borsten) te likken.

Nadat Dela hiervan op de hoogte was geraakt, heeft zij de kantonrechter Eindhoven verzocht de arbeidsovereenkomst met de betrokken manager te ontbinden wegens een dringende reden, dan wel verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding. Als reden daarvoor voerde Dela aan dat de manager en plichten als werknemer had veronachtzaamd en roekeloos met de belangen van Dela en haar medewerkers was omgesprongen, waardoor een ernstige vertrouwensbreuk was ontstaan. De manager stelde zich op het standpunt dat het een vrijblijvende privé-activiteit betrof, die hij in zijn vrije tijd had georganiseerd, zodat de werkgever daar geen zeggenschap over had.

De kantonrechter heeft echter overwogen dat, wanneer een manager aan zijn medewerkers een activiteit aanbiedt, deze activiteit niet meer louter als privé-activiteit kan worden gezien. Dit geldt te meer als de activiteit aansluitend aan een teamuitje van het bedrijf plaatsvindt. Naar het oordeel van de kantonrechter blijft de manager verantwoordelijk als hij met zijn personeel op stap gaat in het kader van een door hem georganiseerde activiteit, ook al is dat buiten werktijd.

Gezien de staat van dienst van de manager en het feit dat hij in zijn aankondiging zodanig duidelijk was geweest dat degenen die mee zijn gegaan konden vermoeden dat het een erotisch getint programma zou betreffen, vond de kantonrechter dat er in dit geval geen sprake was van een dringende reden voor ontslag. Nu Dela echter wel terecht het vertrouwen in de manager was verloren, heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens op grond van een verandering van omstandigheden. Omdat deze verandering van omstandigheden (het verloren vertrouwen) in overwegende mate aan de manager is te verwijten, heeft de kantonrechter hem slechts een ontslagvergoeding van één maandsalaris toegekend. Kortom, de verantwoordelijkheid van de werknemer, zeker van een leidinggevende, ten opzichte van de werkgever kan ook buiten werktijd doorwerken.