Oneerlijke handelspraktijken: Onder welke omstandigheden mag je productprijzen vergelijken?

oneerlijke handelspraktijken

Wanneer u als ondernemer uw producten aanprijst, zult u onder meer rekening moeten houden met de regelgeving over misleidende reclame. Bij het vormgeven van uw reclameboodschap heeft u veel vrijheid, maar die boodschap moet wel een correct en volledig beeld geven van het product of de dienst die u aanbiedt. Wanneer dit niet zo is, kan uw doelgroep worden misleid en kunt u als ondernemer oneerlijke handelspraktijken worden verweten ten opzichte van consumenten of andere ondernemers.

Sinds 2008 is de regelgeving over oneerlijke handelspraktijken voor consumenten opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 6:193 a t/m j). Daarin staat dat de reclameboodschap voldoende informatie moet geven over het aangeboden product of de aangeboden dienst. Bovendien moet die informatie ook juist zijn. Zo niet, dan worden consumenten mogelijk misleid en kunnen ze een besluit nemen dat ze anders niet hadden genomen. De consument moet dus ook een redelijke mogelijkheid hebben om de informatie te verwerken.

Reclameboodschappen

Iedere ondernemer zal binnen de lijntjes van die regels moeten kleuren als zij hun reclameboodschappen richten tot consumenten. Doet één van uw concurrenten dat niet, dan worden consumenten mogelijk onder valse voorwendselen aangespoord om een aankoop te doen bij de concurrent. In dat geval kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie.

Oneerlijke handelspraktijken

Al zijn regels over oneerlijke handelspraktijken op het oog alleen voor consumenten geschreven, u kunt daar als concurrent ook een beroep op doen. Dit werd laatst weer bevestigd door de voorzieningenrechter in Lelystad. In die procedure ging het onder andere om misleiding van consumenten. Hierbij werden in reclameboodschappen prijsvoordelen voorgehouden door een prijsvergelijking te maken met producten van andere aanbieders. De rechter voerde in deze gepubliceerde uitspraak een aantal aandachtspunten op. Punten waarbij ook u rekening moet houden bij die wijze van adverteren.

Goede prijsvergelijking

Allereerst zal het prijsvoordeel gebaseerd moeten zijn op een prijsvergelijking met hetzelfde product van een andere aanbieder. Ook zal de advertentie duidelijk moeten maken hoe het prijsvoordeel is berekend. Voor een goede prijsvergelijking is het noodzakelijk dat de consument direct kan zien hoeveel aanbieders aan de prijsvergelijking hebben bijgedragen en om welke aanbieders het gaat. Een directe link naar de aanbiedingen of vergelijkingssite waarmee wordt vergeleken kan daarvoor een goede methode zijn. Dan weet u ook zeker dat de prijsvergelijking nog actueel is. Ook dat laatste is een vereiste.

Reclame Code Commissie

In het geval van ongeoorloofde misleidende reclame kunt u maatregelen nemen, ook als concurrent. Zo is het mogelijk om een laagdrempelige procedure te doorlopen bij de Reclame Code Commissie. Maar u kunt ook kiezen voor een procedure voor de rechter en bij spoedeisende gevallen een kort geding. Dan heeft u op korte termijn een vonnis in handen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jelmer Overdijk.