Misvattingen omtrent het online overnemen van afbeeldingen

Online is het erg makkelijk om een afbeelding te kopiëren en op de eigen website te plaatsen. Leuke afbeeldingen zijn overal (men hoeft maar term in Google in te tikken en er komt een scala aan mogelijkheden uit) en binnen een paar muisklikken staat de afbeelding al online. Waar veel mensen echter geen rekening houden is dat op de meeste afbeeldingen auteursrecht rust. Dit betekent dat de toestemming van de maker van de afbeelding nodig is om de afbeelding over te nemen. Plaatst men de afbeelding zonder toestemming? Dan handelt men in strijd met het auteursrecht en ontstaat er een verplichting tot schadevergoeding. Dat zijn dus een paar dure muisklikken.

In de praktijk blijkt dat er nog vaak misverstanden bestaan over het online overnemen van afbeeldingen. Het kopiëren van een afbeelding gaat immers zo makkelijk dat het haast niet voor te stellen is dat het niet toegestaan zal zijn. Om een en ander uit de wereld te helpen hieronder een kort overzichtje van veel voorkomende misverstanden bij het overnemen van afbeeldingen.

“Ik gebruik de afbeelding niet commercieel”

De auteurswet stelt aan inbreuk op het auteursrecht niet het vereiste dat de afbeelding commercieel wordt gebruikt. Wanneer er dus een foto van een hond zonder toestemming wordt overgenomen op een hobbysite over honden, wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf. Dit kan de hobbyist duur komen te staan.

 “Ik heb de afbeelding gevonden in Google”

Soms wordt er ook wel eens gedacht dat wanneer afbeeldingen kunnen worden gevonden via een zoekmachine, de afbeeldingen zonder toestemming mogen gebruikt. Dit is onjuist. Ook bij afbeeldingen die zijn gevonden in de zoekmachine moet in principe toestemming worden gevraagd. De zoekmachine indexeert (laat zien) automatisch de afbeeldingen die hij op internet kan vinden. De maker doet daarmee geen afstand van zijn rechten; hij heeft vaak niet eens door dat zijn afbeeldingen worden getoond.

Dit misverstand behoort gelukkig deels tot de verleden tijd nu de afbeeldingen zoek functie in Google inmiddels vermeldt (zij het ergens onderaan) dat er op de afbeelding auteursrecht kan rusten.

“Ik heb de naam erbij vermeld”

De naam van de maker bij de overgenomen afbeelding vermelden is geen vrijbrief om afbeeldingen zonder toestemming over te nemen. Er moet namelijk, zoals hierboven meerdere malen is gezegd, altijd toestemming voor het overnemen van de afbeelding worden gevraagd. Het vermelden van de naam geeft het dus niet het recht afbeeldingen ongevraagd te kopiëren. Daarnaast is het op grond van de zogenaamde persoonlijkheidsrechten van de maker verplicht om de naam van de maker te vermelden, dat betreft echter een andere kwestie die ik in een volgende blog nader zal toelichten.

Al met al is het dus zaak goed op te letten waar u de afbeeldingen voor uw website vandaan haalt. Dat het weinig moeite kost om de afbeelding te kopiëren wil niet zeggen dat dit ook zonder meer is toegestaan. Aan te raden is dus altijd goed na te gaan wie de maker is en of deze maker wel toestemming heeft gegeven om zijn afbeelding te gebruiken.