Opschorting bij vermoeden toekomstige wanprestatie

Onder de huidige economische omstandigheden komt het helaas regelmatig voor dat ondernemingen moeite hebben aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Maar ook in goede tijden gebeurt het dat uw contractspartij nalaat haar afspraken na te komen.

In geval van een dergelijke wanprestatie van uw contractspartij kunt u er voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden (en schadevergoeding te vorderen). Ontbinding van de overeenkomst is