Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

16 november 2020

bambuu

Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht