Pensioen met 65 jaar: een gebruik?

12 februari 2013

Loes Sluiter

Arbeidsrecht

De laatste tijd heeft de pensioengerechtigde leeftijd veel ter discussie gestaan. Waar voorheen altijd werd uitgegaan van de leeftijd van 65 jaar, is dat tegenwoordig niet meer zo. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers voor onaangename verrassingen komen te staan.

In een zaak die speelde bij de kantonrechter Tilburg ging de werkgever er vanuit dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de leeftijd van 65 jaar bereikte van rechtswege eindigde. Deze stelling ontleende de werkgever aan een wettelijke bepaling waarin staat dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt ‘wanneer de tijd is verstreken door het gebruik aangegeven’.

De kantonrechter gaat echter niet mee in deze stelling. Volgens de kantonrechter is in Nederland namelijk niet meer gebruikelijk dat een werknemer stopt met werken bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Het feit dat er zelfs al een afscheidsborrel was gepland op de verjaardag van deze werknemer, kan de werkgever ook niet baten. De werkgever werd geconfronteerd met een loondoorbetalingsverplichting.

Conclusie: wanneer een werkgever er zeker van wil zijn dat de arbeidsovereenkomst met een werknemer eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, doet hij er verstandig aan dit expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Teruggrijpen op het ‘gebruik’ biedt, gezien de huidige discussie omtrent de pensioenleeftijd, een werkgever geen uitkomst meer.

Meer weten over pensioenrecht? Neem dan contact met ons op.