Pensioenontslagbeding en pensioengerechtigde leeftijd

Veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevatten een ‘pensioenontslagbeding’. Een dergelijk beding houdt in dat de arbeidsovereenkomst, ondanks dat die is aangegaan voor onbepaalde tijd, bij het bereiken van een zekere leeftijd toch van rechtswege eindigt. In veel gevallen spreken partijen af dat deze einddatum de pensioengerechtigde leeftijd is. Soms bestaat echter onduidelijkheid welke leeftijd wordt bedoeld. Dit geldt temeer nu de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd.

Dit deed zich ook voor in een zaak die speelde bij het gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:1083). Partijen waren overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde bij het bereiken van de op dat moment geldende pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever stelde zich dan ook op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd toen de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt. De werknemer was het daarmee echter niet eens. Daarbij beriep de werknemer zich op de gewijzigde pensioenregeling die bij de werkgever was ingevoerd, op basis waarvan het aanvullende ouderdomspensioen (tenzij de werknemer anders koos) op de leeftijd van 67 jaar in zou gaan.

De kortgedingrechter en het hof gaan niet mee in de stelling van de werknemer. Het hof stelt zich op het standpunt dat met de pensioengerechtigde leeftijd volgens normaal spraakgebruik de AOW-leeftijd wordt bedoeld. De vordering tot wedertewerkstelling van de werknemer wordt dan ook afgewezen.

In dit geval loopt het voor de werkgever dus goed af, maar werkgevers moeten erop bedacht zijn dat er veel is veranderd op het gebied van werknemers en pensioen. Zo bevat de WWZ een bepaling die het mogelijk maakt de arbeidsovereenkomst op of na de pensioengerechtigde leeftijd op te zeggen. Ook verandert de AOW-leeftijd de aankomende jaren. Meer weten over het pensioenrecht, neem dan contact met ons op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.