Per 1 Januari 2014 nieuwe Gedragscode Promotionele Kansspelen

Op 1 januari 2014 wordt de Gedragscode Promotionele Kansspelen uit 2006 vervangen door een nieuwe Gedragscode Promotionele Kansspelen.

De Gedragscode Promotionele kansspelen maakt het sinds 2006 mogelijk om als bedrijf zonder vergunning een kansspel aan te bieden ter promotie van een product of dienst. Het aanbieden van een kansspel – een spel waarbij de “aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen” – zonder vergunning is namelijk verboden in Nederland. Wanneer men zich echter aan de regels uit de Gedragscode houdt, wordt het aanbieden van een kansspel zonder vergunning toegestaan.

De oude gedragscode uit 2006, die zo’n acht jaar trouw heeft dienstgedaan, is grondig geëvalueerd. Hierbij bleek dat enkele aanpassingen aan en verduidelijkingen in de Gedragscode op zijn plaats waren.

Door de aanpassing van de Gedragscode is het toezicht op de kansspelen verscherpt. Zo wordt in artikel 4 van de Gedragscode expliciet bepaald dat de organisator van een promotioneel kansspel op verzoek van de Kansspelautoriteit moet aantonen hoe de aanwijzing der winnaars geschiedt en dat hij eveneens op verzoek van de Kansspelautoriteit een uitdraai moet geven van de uitgekeerde prijzen. Dit zijn vergaande bevoegdheden, maar uiteraard niet onoverkomelijk wanneer men zich aan de regels houdt.

Een andere in het oog springende wijziging is dat expliciet in de Gedragscode wordt bepaald dat de algemene spelvoorwaarden niet tijdens de looptijd van het promotionele kansspel ten nadele van de deelnemers wordt gewijzigd. Of hier dan ook onder valt dat het aantal prijzen wordt veranderd of verminderd is niet duidelijk. Het is aannemelijk dat andere wijzigingen aan de Gedragscode ook tot vragen zullen lijden. In de praktijk zal dan blijken hoe die moeten worden beantwoord.

Een volledig overzicht van wijzigingen aan de Gedragscode en de nieuwe Gedragscode die vanaf 1 januari 2014 geldt, vindt u hier.