Publicatie asbestovertreding in bodemprocedure niet toegestaan

publicatie asbestovertreding

Een asbestsaneerder was het niet eens met de publicatie van de asbestovertreding op internet op basis van de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens en is door de rechtbank in de beroepsprocedure in het gelijk gesteld. Eerder waren de bezwaren tegen de publicatie in een voorlopige voorzieningprocedure afgewezen. Rechtbank Gelderland heeft nu in een bodemprocedure geoordeeld dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geen grondslag biedt voor openbaarmakingen zoals die door het Ministerie SZW worden gedaan.

publicatie asbestovertredingBorg advocaten heeft in de beroepsprocedure namens de saneerder aangevoerd dat de Wob bestuursorganen alleen verplicht informatie over beleid te openbaren zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. De Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens (de Beleidsregel), op grond waarvan het Ministerie SZW bevoegd is informatie over overtreders te publiceren, is namelijk gebaseerd op de Wob.

Nalevingsgedrag Beleidsregel

In de procedure hebben wij aangetoond dat tijdens de totstandkoming van die Beleidsregel is bepaald dat het doel ervan tweeledig is. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat naast het door de Wob ingegeven doel van transparantie door de Beleidsregel ook het nalevingsgedrag van asbestsaneerders gecontroleerd wordt. Dit laatste neigt naar naming & shaming en is in strijd met de Wob!

Daar komt bij dat indien de Inspectie SZW slechts enkele gegevens uit het boetebesluit op internet zet, de nadruk nog meer op naming & shaming komt te liggen. Hoe kan de burger dan nog controleren hoe de overheid te werk gaat? De rechtbank was het hiermee eens.

Uitspraak 2015: Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens

Een andere rechtbank had in 2015 in een voorlopige voorziening ook al bepaald dat de wettelijke basis voor openbaarmaking ontbreekt in de Beleidsregel. Sindsdien worden op de website van de Inspectie, waar normaliter de inspectiegegevens openbaar worden gemaakt, geen nieuwe openbaarmakingen gedaan. Volgens het Ministerie is dit toeval.

Ook de rechtbank Overijssel heeft zich in eenzelfde soort procedure in februari dit jaar afgevraagd of naming & shaming niet (mede) het doel van de openbaarmaking is en of hiervoor dan wel een wettelijke grondslag bestaat. Het is nu voor het eerst dat een rechtbank in een bodemprocedure heeft geoordeeld dat dit niet het geval is.

Wetwijziging invoeren

Het kan geen toeval zijn dat de wetgever op dit moment bezig is het probleem van het ontbreken van een wettelijke basis aan te pakken. Er ligt nu een wetsvoorstel op grond waarvan de Arbeidsomstandighedenwet zodanig wordt gewijzigd dat deze een wettelijke basis van openbaarmaking gaat bevatten.

Heeft u vragen over het nalevingsgedrag van de beleidsregel? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.