Raad van State buigt zich opnieuw over boetebeleid Wav

boetebeleid wav

boetebeleid wavOp 7 oktober 2015 oordeelde de Afdeling al dat het in 2013 aangescherpte boetebeleid Wav onredelijk is voor rechtspersonen.

In een uitspraak van 21 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) het hanteren van een minimum boete-bedrag van € 6.000,- voor natuurlijke personen onredelijk is. De minister van SZW zag in een voorliggend geval geen grond om een verminderde draagkracht mee te nemen in de bepaling van de hoogte van de boete. De Afdeling is van oordeel dat een minimum Wav-boete in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. De minister van SZW dient bij het bepalen van de hoogte van de boete de financiële situatie van de justitiabele te betrekken, ofwel ook individuele feiten en omstandigheden.