Rapport “Weten waar asbest zit”

18 september 2013

Pieter Huisman

asbest

In het rapport ‘Weten waar asbest zit’ wordt een beeld geschetst van het functioneren van certificerende keuringsinstellingen op het terrein van asbestinventarisatie.