Nederlandse rechter bevoegd in rechtszaken tussen Nederlandse particulieren en Cypriotische beleggingsondernemingen

Nederlandse rechter bevoegd in rechtszaken Nederlandse particulieren en Cypriotische beleggingsondernemingen

In een eerder blog wezen wij al op de gevaren voor consumenten van het beleggen in binaire opties en CFD’s (contracts for differences) met hoge hefbomen. In Nederland geldt vanaf 19 april 2019 een verbod op de verkoop van deze producten aan retail-beleggers (niet-professionele beleggers). In de praktijk worden deze producten echter nog steeds aangeboden aan Nederlandse consumenten, veelal door agressieve beleggingsondernemingen gevestigd op Cyprus. In veel gevallen lijkt bovendien sprake van fraude door boilerrooms, aangezien de aangeboden producten niet daadwerkelijk lijken te bestaan en beleggingstools worden gesimuleerd.

Schade verhalen? Praktische obstakels

Beleggingen in strijd met het verbod zijn nietig, hetgeen betekent dat de beleggingsonderneming gehouden is tot terugbetaling van de inleg. Ook in geval van fraude is het vanzelfsprekend mogelijk om schade te verhalen op de onderneming en de daarbij betrokken personen. In de praktijk zien wij dat beleggingsondernemingen uit Cyprus er alles aan doen om onder aansprakelijkheid uit te komen, waarbij zoveel mogelijk tijd wordt gerekt en praktische obstakels worden opgeworpen. Een van de argumenten die veelal naar voren wordt gebracht is dat uitsluitend in Cyprus zou kunnen worden geprocedeerd, waarbij dan wordt verwezen naar bepalingen in algemene voorwaarden omtrent de bevoegde rechter in het geval van geschillen.

Nederlandse rechter bevoegd ondanks andersluidende algemene voorwaarden

Het argument dat niet in Nederland kan worden geprocedeerd gaat in veel gevallen niet op aangezien op Europees niveau geregeld is dat de rechter van de woonplaats van de consument – ongeacht de woonplaats van de wederpartij – bevoegd is kennis te nemen van eventuele geschillen, indien een buitenlandse partij haar dienstverlening (mede) op Nederlandse consumenten richt. Een zogenoemde forumkeuze, dat wil zeggen een afspraak over de bevoegde rechter, is in dergelijke gevallen slechts geldig, indien deze afspraak na het ontstaan van het geschil is overeengekomen.

Beleggingsondernemingen kunnen zich dus niet beroepen op standaard forumkeuzes die in algemene voorwaarden staan en die vaak niet eens door de betreffende consumenten zijn ontvangen en/of geaccepteerd.

Verklaring professionele belegger vaak niet geldig bij belegging door consument

Om de Europese consumentenbescherming te omzeilen laten beleggingsondernemingen consumenten (vaak onder druk) een verklaring tekenen waarin staat dat ze professionele belegger zijn. In de praktijk is deze verklaring meestal niet gelding, aangezien op basis van Europese wetgeving aan strikte voorwaarden moet worden voldaan om als professionele belegger te kunnen worden aangemerkt.

Bovendien is door de Nederlandse rechtbank in verschillende zaken recent bevestigd dat zelfs de kwalificatie als professionele belegger er niet aan hoeft af te doen dat een belegger voor wat betreft de Europese wetgeving toch als consument kan worden beschouwd. In de praktijk betekent dit dat gedupeerden in veel gevallen in Nederland kunnen procederen tegen buitenlandse beleggingsondernemingen. Ook in een recente zaak van Van Till advocaten Marius Dekkers en Aurea Mayland tegen een op Cyprus gevestigde beleggingsonderneming is dit bevestigd.

Gedupeerd door een beleggingsonderneming uit Cyprus? Kom in actie!

Bent u ook gedupeerd door een buitenlandse beleggingsonderneming? Van Till advocaten assisteert diverse gedupeerde beleggers bij verhaal van schade en kan ook u helpen bij actie en/of een procedure tegen een buitenlands beleggingsonderneming. Wij werken bovendien samen met een op Cyprus gevestigd advocatenkantoor om ook lokaal actie te kunnen ondernemen. Onze advocaten Marius Dekkers en Aurea Mayland bespreken graag met u wat de opties zijn om uw schade te verhalen.