Rechtsbijstandverzekering? Kies uw eigen advocaat! 

advocaat Van Till vrije advocaatkeuze

Veel particulieren en bedrijven hebben een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars hebben hun eigen juristen en advocaten in dienst. Als het nodig is, schakelt de verzekeraar voor u haar eigen advocaat in. Maar let op, u bent niet verplicht daarvan gebruik te maken. U kunt zelf uw eigen advocaat kiezen. Uw verzekeraar moet dan deze advocaatkosten vergoeden.

Wat is vrije advocaatkeuze?

Iedereen heeft het recht zelf een advocaat te kiezen. Het recht op vrije advocaatkeuze is vastgelegd in de wet (artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht). Hoewel dit recht in de wet staat, werd daarvan door verzekerden in de praktijk weinig gebruik gemaakt.

Uitspraak Europese Hof van Justitie

De uitspraak van 7 november 2013 van het Europese Hof van Justitie (DAS/Sneller) heeft het recht op vrije advocaatkeuze onder de aandacht gebracht. Ook bij verzekeraars. Het Hof van Justitie oordeelde in deze zaak dat uit de Europese Richtlijn volgt dat de rechtsbijstandsverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke procedure vrije advocaatkeuze moet bieden.

Wanneer heeft u recht op vrije advocaatkeuze?

Het recht op een vrije advocaatkeuze geldt voor iedere gerechtelijke procedure, maar ook voor administratieve procedures. Het begrip ‘administratieve procedures’ moet ruim worden uitgelegd. Dan moet u niet alleen denken aan procedures in het bestuursrecht, maar ook een ontslagprocedure bij het UWV. Dit heeft het Hof van Justitie in de zaak (Masser/DAS) op 7 april 2016 bevestigd.

Hoe gaan rechtsbijstandsverzekeraars hiermee om?

Verschillende rechtsbijstandsverzekeraars hebben naar aanleiding van deze uitspraken hun polisvoorwaarden de vrije advocaatkeuze ingeperkt. Door bijvoorbeeld het kostenmaximum te verlagen of een eigen bijdrage te vragen. Grenzen stellen aan de vergoeding mag. Maar deze inperkingen mogen niet zo ver gaan dat er feitelijk geen keuze meer is.

Wat kunt u doen als u verwikkeld bent in een juridisch conflict?

Vijf tips:

  • Schakel een specialistisch advocaat in naar keuze, maar vraag daarvoor toestemming van uw verzekeraar.
  • Laat u niet afschepen met een afwijzing. Het vragen van toestemming is een formaliteit. Uw verzekeraar mag niet weigeren.
  • Check wat er in uw polisvoorwaarden staat over vergoeding van externe kosten.
  • Controleer welke kosten vergoed worden (vaak zijn in oudere polissen nog geen forse beperkingen opgenomen).
  • Sommige verzekeraars hebben een lijst met advocatenkantoren met wie zij prijsafspraken hebben. U bent niet verplicht hieruit te kiezen.
  • Wilt u graag uw eigen specialistisch advocaat kiezen en heeft u vragen over vrije advocaatkeuze of over uw polisvoorwaarden? Neem gerust contact met ons op.