Ontslagrecht

Een belangrijk onderdeel van de arbeidsrechtpraktijk vormt het ontslagrecht, zowel het individueel als het collectief ontslag. Bij ontslag moet onder meer rekening worden gehouden met opzegtermijnen en opzegverboden, ontslagvergoedingen (gouden handdruk), de positie van de statutair directeur (die zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke relatie met zijn werkgever heeft) en onrechtmatige concurrentie (al dan niet op basis van een non-concurrentiebeding).

Van Till advocaten begeleidt ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf en ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. In geval van een collectief ontslag, bijvoorbeeld wegens reorganisatie, stuurt Van Till advocaten het gehele traject aan vanaf het opstellen van een reorganisatie -en een sociaal plan tot en met de uiteindelijke opzegging van de arbeidsovereenkomsten.

Neem contact op met Van Till Advocaten