Franchising

Bij franchising komen partijen overeen dat de franchisenemer tegen betaling van een vaste fee en/of percentage van de omzet gebruik mag maken van het concept en het merk van de franchisegever. De franchisenemer koopt de producten van de franchisegever voor eigen rekening in, waarbij doorgaans afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld minimale afname door de franchisenemer. De franchisenemer dient de (betalings)afspraken met de franchisegever strikt na te komen, terwijl de franchisegever gehouden is de franchisenemer waar nodig te ondersteunen met zijn kennis van het concept en de markt.

Van Till advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van franchising. Wij begeleiden franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan en beëindigen van franchiseovereenkomsten en bijkomende zaken zoals financiering en huurovereenkomst. Wij adviseren daarnaast in het geval van geschillen tussen francisenemers en franchisegevers en procederen regelmatig over aan franchising gerelateerde onderwerpen.

Neem contact op met Van Till Advocaten