Intellectueel eigendomsrecht en reclamerecht

Intellectuele eigendomsrechten zijn voor veel ondernemingen een vitaal onderdeel van de bedrijfsactiva. Wij staan u graag bij in de registratie en bescherming daarvan. Zo is het mogelijk dat een derde inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld door een inbreuk op een handelsnaam, merk, auteurs- of modelrecht of een octrooi. Daartegen kan worden opgetreden, bijvoorbeeld door het vorderen van een verbod in een kort geding procedure. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen.

Wij kunnen adviseren u ook adviseren bij de exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten. Van Till advocaten beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van het aangaan of verbreken van (licentie)overeenkomsten.

In het verlengde van het intellectueel eigendomsrecht, ligt het reclamerecht. Wanneer een ondernemer haar producten aanprijst, dient zij zich te houden aan de regelgeving over vergelijkende en misleidende reclame. Bij het vormgeven van haar reclame-uitingen heeft de ondernemer veel vrijheid. Die uiting moet echter wel een correct en volledig beeld geven van het aangeprezen product. Wanneer dit niet zo is, kan de doelgroep worden misleid en kunt u als ondernemer onrechtmatig handelen worden verweten ten opzichte van consumenten of ondernemers. Ook wanneer een ondernemer haar product in een reclame-uiting vergelijkt met andere producten, is zij aan regels gebonden.

In het geval van ongeoorloofde vergelijkende reclame of misleidende reclame kunt u maatregelen nemen, niet slechts als consument of ondernemer waartoe die reclame-uiting is gericht, maar ook als concurrent van de adverteerder. Zo is het mogelijk om een laagdrempelige procedure te doorlopen bij de Reclame code commissie, maar kan ook worden gekozen voor een procedure voor de rechter. Bij spoedeisende gevallen kan worden gekozen voor een procedure in kort geding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jelmer Overdijk of onderstaand formulier invullen.


Contact