Aansprakelijkheidsrecht

Vroeg of laat krijgt u als ondernemer ermee te maken: aansprakelijkheid. Een leverancier komt zijn afspraken niet na, of iemand benadeelt uw bedrijf op onrechtmatige wijze. U kunt diegene dan, onder bepaalde voorwaarden, aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Het omgekeerde kan ook voorkomen: u wordt zelf aansprakelijk gesteld.

Van Till advocaten adviseert over alle aspecten van aansprakelijkheid. Wij beoordelen de kansen in een procedure, proberen de zaak in der minne tot een oplossing te brengen en zorgen, als dat niet lukt, voor adequate ondersteuning bij procedures.

Neem contact op met Van Till Advocaten