Contractenrecht

Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst. De meeste huis-tuin-en-keuken-handelingen leveren zelden problemen op. Maar naarmate het contractuele belang groter wordt en het voorwerp van de overeenkomst complexer, stijgt de kans op onenigheden evenredig.

Geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of al dan niet correct is nagekomen en de (rechts)gevolgen van gebrekkige nakoming zijn aan de orde van de dag. De advocaten van Van Till staan u terzijde bij het opstellen van overeenkomsten, zoals koop-, samenwerkings- en opdrachtovereenkomsten, en bij advies daarover.

Neem contact op met Van Till Advocaten