Rentederivaten

Van Till advocaten adviseert en begeleidt ondernemers inzake problemen die zich voordoen bij rentederivaten, zoals renteswaps.

Een rentederivaat, zoals een renteswap, is een complex financieel product dat door banken wordt aangeboden bij een krediet. Bij de renteswap wordt bijvoorbeeld de variabele rente – te betalen door de bank – uitgeruild tegen een vaste rente – te betalen door de klant. Er zijn ook varianten mogelijk. Het gaat kort gezegd om renteproducten, waarbij gespeculeerd wordt op de toekomstige rentestand.

Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren, veelal op advies van hun bank, een rentederivaten-product afgesloten. In veel gevallen heeft het rentederivaten-product door de dalende rente ertoe geleidt dat ondernemers veel meer rente hebben betaald, dan zonder de rentederivaten. Probleem daarbij is dat in veel gevallen beëindiging van het rentederivaten-product slechts mogelijk is na betaling aan de bank van vaak aanzienlijke boetes.

De maatschappelijke discussie over de problematiek van de rentederivaten is thans in volle gang. Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer heeft de Autoriteit Financiële Markten (de nationale toezichthouder op dit gebied) een onderzoek ingesteld en een rapport met aanbevelingen voor banken uitgebracht.

In de rechtspraak is bovendien een ontwikkeling gaande waaruit volgt dat onder bepaalde omstandigheden banken bij het aangaan van dergelijke rentederivaten- producten de bijzondere zorgplicht die op hen rust uit hoofde van hun maatschappelijke functie jegens ondernemers hebben geschonden.

Van Till advocaten biedt deskundig advies aan ondernemers (of particulieren) die rentederivaten-producten hebben afgesloten. Van Till advocaten gaat gesprekken aan met de aanbieder van het rentederivaten-product, en indien nodig wordt een gerechtelijke procedure opgestart.

Heeft u ook een renderivaat, zoals een renteswap? Neem contact met ons op.

Neem contact op met Van Till Advocaten