Algemeen bestuursrecht

Naast ruimtelijke ordening en milieurecht, adviseert Van Till advocaten ook op het gebied van algemene bestuursrechtelijke zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan subsidiebeschikkingen, (geweigerde) vergunningen of dwangsom-aanschrijvingen. De termijnen zijn over het algemeen kort en fataal in het bestuursrecht, dus snel en adequaat handelen is vereist. De advocaten van Van Till beschikken over ruime kennis en ervaring op dit gebied.

Neem contact op met Van Till Advocaten