Milieurecht

In deze sectie staan wij hoofdzakelijk bedrijven bij die te maken krijgen met vaak ingewikkelde milieuproblematiek. In de Wet milieubeheer en de talloze regelingen die op die wet zijn gebaseerd is vastgelegd wat wel en (vooral) niet mag op milieugebied. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn geluidsoverlast, geurhinder en luchtkwaliteit. Naast juridische deskundigheid is daarbij ook specifieke inhoudelijke kennis van zaken vereist. Voor dat doel maken wij in overleg met u gebruik van vaste gespecialiseerde bureaus, waarbij wij een coördinerende rol innemen.

Neem contact op met Van Till Advocaten