Ruimtelijke ordening

Een bijzonder gebied in het bestuursrecht betreft de ruimtelijke ordening. In bestemmingsplannen is vastgelegd op welke wijze een bepaald stuk grond gebruikt mag worden. Op deze manier is heel Nederland gezoneerd. Wij staan particulieren en ondernemers bij in alle facetten van het ruimtelijke ordeningsrecht, waaronder in procedures tot wijziging van een bestemmingsplan of tot verkrijging van een omgevingsvergunning (voorheen genaamd bouwvergunning).

Neem contact op met Van Till Advocaten