Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment is de Wet Bescherming persoonsgegevens niet langer van toepassing en gelden in de gehele EU dezelfde regels voor privacybescherming.

Van Till advocaten adviseert haar klanten over de verschillende aspecten van privacywetgeving die u raken als ondernemer. Wij kunnen u adviseren over de wijze waarop u kunt voldoen aan de voorwaarden en vereisten voor gegevensverwerking. Ook assisteren wij bij het in kaart brengen van specifieke risico’s en bijvoorbeeld bij het opstellen van een toereikend Privacy Statement.

 

Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met Marius Dekkers of Jelmer Overdijk.

Neem contact op met Van Till Advocaten