Privacy

Onze sectie Privacy houdt zich onder meer bezig met de privacyrechten van gebruikers op het internet. In de wereldwijde digitale omgeving die het internet vormt, is de bescherming van de privacy niet eenvoudig. Toch staat u zeker niet machteloos indien uw privacy via het internet wordt geschonden. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan het raadzaam om een advocaat in te schakelen om u bij te staan:

  • uw identiteit wordt zonder toestemming door anderen gebruikt (identiteitsfraude)
  • er wordt ongewenst  beeld- of geluidsmateriaal van u verspreid
  • er worden discriminerende uitlatingen of bedreigingen gedaan
  • uw persoonsgegevens worden zonder toestemming gedeeld

Daarnaast houden onze advocaten zich bezig met andere aspecten van privacyregelgeving, zoals het al dan niet rechtmatige gebruik van bewakingscamera’s. Vrijwel altijd zullen die camera’s niet uitsluitend gericht zijn op de woning van de eigenaar van de camera’s maar ook deels op de openbare weg of op naburige percelen. Dit is niet zonder meer toegestaan. Verder worden de beelden van die camera’s wel gebruikt als civielrechtelijk bewijsmiddel, bijvoorbeeld door een verhuurder of Vereniging van Eigenaars om aan te tonen dat een huurder of appartementseigenaar zijn woning illegaal (onder)verhuurt (via AirBNB).

Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met een van onze deskundige advocaten.

Neem contact op met Van Till Advocaten