Geschillen

Van Till advocaten adviseert en begeleidt procedures op alle terreinen van geschillen binnen de onderneming (corporate litigation), zoals geschillen tussen aandeelhouders of vennoten, met een faillissementscurator of met crediteuren van de vennootschap.

Van Till advocaten adviseert en procedeert over zaken betreffende bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen, in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer, wettelijke geschillenregelingen en procedures inzake ontbinding van de vennootschap.

Neem contact op met Van Till Advocaten