Rechtszekerheid in plaats van Jojobeleid gewenst, ook in de WMO

Rechtszekerheid

Rechtszekerheid: besluiten moeten zo geformuleerd worden dat de burger precies weet waar hij aan toe is. 

Gisteren heb ik een  zitting in één van mijn zaken bij de rechtbank in Groningen gehad.Rechtszekerheid Al enkele jaren vecht mijn cliënte om het behoud van haar huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Na een gewonnen rechtszaak in 2016 nam de gemeente Groningen toch weer een afwijkend besluit. Centrale vraag: mag de gemeente Groningen in het midden laten welke huishoudelijke hulp wordt toegekend en voor hoe lang of moet ze de uitspraak precies volgen?

Mijn stelling: een besluit dient onder alle omstandigheden duidelijk, transparant en gemotiveerd te zijn. Wil de gemeente afwijken van een rechterlijke uitspraak dan moet ze de redenen daarvoor geven en welke gevolgen dat voor betrokkene heeft. Het gaat om rechtszekerheid. Een gedecentraliseerde WMO mag niet gelijk staan aan willekeur!

De lokale TV maakte er een mooi item van.