Reclame code commissie: Prijzen Vueling misleidend

Begin deze week was op meerdere nieuwswebsites te lezen dat de Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling consumenten heeft misleidt met haar prijzen. Omdat Vueling al eerder door de Reclame Code Commissie (RCC) was berispt op misleidende prijzen oordeelde de commissie dat de uitspraak onder breed publiek bekend gemaakt moest worden. Geen fijne reclame voor de luchtvaartmaatschappij. Maar, wat was er volgens de RCC misleidend aan de prijzen van Vueling?

Vueling merkte bij de vluchtprijs van een vlucht van Bilbao naar Amsterdam het volgende op: ‘Prijs per traject, ALLES INBEGREPEN’. Tijdens het bestellen bleek echter dat ‘ALLES INBEGREPEN’ niet zo letterlijk genomen moest worden. Bagage- en betalingskosten werden namelijk nog bovenop de vluchtprijs in rekening gebracht. Dit is in strijd met de speciale, door zelfregulering tot stand gekomen, Reclamecode voor Reisaanbiedingen die speciale regels bevat voor aanbieders van reisdiensten zoals reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen.

In die regels staat namelijk duidelijk genoemd dat aanbieders van reisdiensten gehouden zijn tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. Bij het vermelden van de prijs moet de prijs inclusief de op dat moment bekende onvermijdbare kosten worden vermeld. Hoewel de RCC de bagagekosten niet als onvermijdbare kosten ziet (men kan immers besluiten geen ruimbagage mee te nemen), vindt de RCC de mededeling ‘ALLES INBEGREPEN’ toch te ruim. Nu door Vueling niet wordt uitgelegd wat onder ‘alles’ wordt verstaan, kan de indruk kan ontstaan dat ook de bagagekosten bij de genoemde prijs zijn inbegrepen. Op deze manier gaat Vueling misleidend te werk en dat mag niet!

Een zelfde regeling als in de Reclamecode is te vinden in ons Burgerlijk Wetboek. In de regeling oneerlijke handelspraktijken is bepaald dat een handelaar onrechtmatig jegens een consument handelt wanneer hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Als oneerlijke handelspraktijk wordt dan onder andere gezien het misleiden van de consument ten aanzien van de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend. Aangezien dit precies is wat Vueling heeft gedaan, had de klager dus ook naar de rechter kunnen stappen om een verbod te krijgen. Een procedure bij de rechter is echter duur, tijdrovender en minder effectief dan klagen bij de Reclame Code Commissie. De RCC doet snel uitspraak en is kosteloos voor de consumentklager. Mocht je als consument echter schade hebben geleden door een misleidende reclame dan moet je wel naar de normale rechter. De RCC kan daar niet over oordelen.