Regelgeving asbestverwijdering

De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken concludeert dat de regels met betrekking tot het verwijderen van asbest niet goed worden toegepast. Deze regels zijn begin 2012 aangescherpt om de veiligheid van personen die werken bij asbestbedrijven beter te garanderen. Het aantal sancties is sinds de invoering van de nieuwe regels echter fors gedaald en dat komt volgens de Inspectie SZW niet doordat de regels beter worden toegepast, maar omdat certificerende en keurende instellingen in de asbestsector de afgelopen jaren terughoudend geworden zijn. Bellius advocaten doet veel op dit terrein.

Lees meer…