Relatiebeding en Facebook

Stel: een werkgever en een werknemer beëindigen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst nemen zij een relatiebeding op, waarin wordt bepaald dat de werknemer gedurende 12 maanden na het aangaan van de vaststellingsovereenkomst geen personeel of klanten van de werkgever mag benaderen voor zakelijke doeleinden. Overtreedt de werknemer het relatiebeding wanneer hij op Facebook berichten plaatst over de opening van zijn eigen bedrijf? En wanneer hij bericht over een geldende actie binnen dat bedrijf?

Deze situatie deed zich onlangs voor in een zaak die speelde voor de voorzieningenrechter in Rotterdam. Het betrof een ex-werknemer van een fitnessschool die een eigen fitnessschool was gestart. De ex-werknemer had twee berichten op Facebook geplaatst over een feestelijke opening van zijn sportschool en een aanbieding voor het lidmaatschap. De vraag was of hij hiermee het relatiebeding met betrekking tot klanten had overtreden. De ex-werknemer voerde aan dat slechts sprake was van het doen van een kennnisgeving aan informele en vriendschappelijke contacten. De rechter ging hierin echter niet mee en oordeelde dat de ex-werknemer met deze berichten beoogde actief klanten te werven. In dit verband achtte de rechter het niet van belang of de berichten de klanten van de voormalige werkgever daadwerkelijk hadden bereikt. Voldoende was, aldus de rechter, dat de berichten de klanten van de ex-werkgever hadden kunnen bereiken.

Opvallend aan deze uitspraak is dat de rechter het bereik van het relatiebeding oprekt. Enkel door het plaatsen van berichten op Facebook, zonder dat vaststaat dát en welke klanten van de ex-werkgever bereikt zijn, heeft deze werknemer het relatiebeding overtreden.