Relatiebeding en social media

3 december 2012

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Het is in het algemeen raadzaam in de arbeidsovereenkomst een relatiebeding (bij voorkeur in combinatie met een non-concurrentiebeding) op te nemen. Na het einde van het arbeidsovereenkomst kunnen vervolgens ten aanzien van social media verschillende kwesties aan de orde komen. Schendt een ex-werknemer het relatiebeding, indien hij na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst een relatie van zijn vorige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toevoegt? Mag een ex-werknemer relaties van de ex-werkgever benaderen via Twitter?

Het Gerechtshof heeft in een procedure over dit laatste onderwerp onderscheid gemaakt tussen de diverse vormen van social media. Van belang daarbij is het verschil tussen LinkedIn (en Facebook) -waarbij het contact pas tot stand komt nadat beide personen daarvoor toestemming hebben gegeven – en Twitter. Bij Twitter is sprake van eenzijdig contact. Immers, het volgen op Twitter is een eenzijdige actie vanuit de volger zonder dat daarvoor initiatief is vereist van de eigenaar van het Twitteraccount. In de desbetreffende zaak betoogde de werkgever dat het versturen van berichten op Twitter (waaruit blijkt dat de ex-werknemer op zoek is naar zzp’ers op het terrein van finance) een schending van het relatiebeding oplevert. Het Hof oordeelde dat met dergelijke twitterberichten nog geen sprake is van het ‘onderhouden van zakelijke contacten’, zoals door het relatiebeding is verboden. Het twitteren wordt door het Hof beschouwd als een ‘moderne vorm van adverteren’.

De aard van het netwerk, de wijze van communiceren en de inhoud van de berichten kunnen dus een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of het relatiebeding al dan niet is geschonden. Ook kan het van belang zijn wie het contact heeft geïnitieerd. Hoewel het Hof aanknopingspunten heeft geboden, is in de rechtspraak nog geen eenduidige lijn ingezet. Het kan als werkgever dus verstandig zijn hierover vooraf duidelijke afspraken met de werknemer te maken.