Reorganisatie en passende functie

18 december 2013

Loes Sluiter

Arbeidsrecht

Reorganisaties zijn in de huidige tijden aan de orde van de dag. Veel werkgevers besluiten ertoe hun bedrijf op een andere wijze in te richten. Dit brengt mee dat dikwijls oude functies vervallen en er nieuwe functies worden gecreëerd, waarbij een werkgever vanzelfsprekend het liefst de beste werknemers behoudt en de overige werknemers laat afvloeien. Maar in hoeverre is een werkgever vrij in zijn keuze welke werknemers hij wenst te behouden voor zijn organisatie?

Deze vraag speelde in een zaak die diende voor de rechtbank Midden-Nederland. Een werkgever, Kinderopvang Nederland B.V. (“KN”), had besloten haar organisatie anders in te richten. In dat kader is de functie van regiomanager (nieuwe stijl) opnieuw gedefinieerd. Van de in totaal 16 bij KN werkzame regiomanagers zijn er een aantal in de nieuwe functie geplaatst. Enkele andere regiomanagers werden uitgenodigd voor een assessment. Aan één regiomanager is direct te kennen gegeven dat zij niet in aanmerking kwam voor de nieuwe functie. Voor deze regiomanager heeft KN een ontbindingsverzoek ingediend. De betreffende werkneemster verweert zich in de ontbindingsprocedure. Zij stelt zich op het standpunt (i) dat de functie van regiomanager oude stijl uitwisselbaar is met de functie van regiomanager nieuwe stijl en (ii) dat – voor zover de functies niet uitwisselbaar zijn – de nieuwe functie tenminste als passend voor haar moet worden beschouwd.

De kantonrechter neemt de Beleidsregels Ontslagtaak UWV als uitgangspunt bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek en overweegt dat de werkgever voldoende heeft toegelicht dat de functie oude stijl en de functie nieuwe stijl niet uitwisselbaar zijn. Maar, zo vervolgt de rechter, de werkgever heeft op geen enkele wijze deugdelijk onderbouwd waarom deze werkneemster niet aan de vereiste competenties voor de nieuw gecreëerde functie voldoet. KN heeft namelijk niet voldaan aan de vereiste zorgvuldige en objectieve selectiewijze, aldus de rechter. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Kortom: werkgevers let goed op wanneer in het kader van een reorganisatie nieuwe functies worden gecreëerd. Indien daarvoor reeds binnen de organisatie werkzame werknemers in aanmerking komen, moet een zorgvuldige en objectieve selectiewijze worden gehanteerd.