Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

10 september 2018

Pieter Huisman

Asbest

Subsidieregeling

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de sanering van astbestdaken is voltooid. Wordt de subsidie niet tijdig aangevraagd dan wijst het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie af.

Subsidieregeling

Dat is in strijd met de rechtspraak. In de subsidieregeling is de termijn van zes maanden niet geformuleerd als fatale termijn. De minister kan niet afwijzen door uitsluitend vast te stellen dat van termijnoverschrijding sprake is.

Heeft u verdere vragen op gebied van asbest? Onze asbestadvocaten helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op.