Oneerlijke kennisvoorsprong

Deelname zittende opdrachtnemer bij aanbestedingen: oneerlijke kennisvoorsprong?

Een van de belangrijkste beginselen van het aanbestedingsrecht is het…

Jelmer Overdijk

15-12-2021

Gavel en boek

De uitsluitingsgrond Past performance: fataal of niet?

Als een marktpartij bij de uitvoering van een overeenkomst fouten…

Jelmer Overdijk

24-02-2021

Document

Ernstige beroepsfout melden in het UEA: wel of niet?

Bij een Europese aanbesteding wordt door de inschrijver altijd een…

Jelmer Overdijk

14-01-2021

Onuitvoerbare inschrijving

Onuitvoerbare inschrijving?

In de eindfase van een Europese aanbestedingsprocedure neemt de aanbestedende…

Jelmer Overdijk

25-11-2020

schrijven

Tussentijdse wijziging van een aanbesteding toegestaan?

Na publicatie van een Europese aanbesteding vinden doorgaans één of…

Jelmer Overdijk

14-10-2020

Document Tekenen

Herstel van fouten in de inschrijving op een aanbesteding

Het doen van een inschrijving is geen sinecure. Bij complexe…

Jelmer Overdijk

24-04-2020