aangekondigde wijzigingen in asbestregelgeving asbest

Aangekondigde wijzigingen in asbestregelgeving – Op naar een meer risicogericht asbeststelsel

Al in 2018 is geconstateerd dat het stelsel van asbestregelgeving…

Mees Bloembergen

12-11-2020

verbod op asbestdaken

Géén verbod op asbestdaken

Er komt, ondanks het akkoord van de Tweede Kamer, voorlopig…

Pieter Huisman

24-06-2019

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid

Gezondheidsrisico’s wonen en werken in een gebouw met asbest vaak…

Pieter Huisman

25-04-2019

Certificatieschema asbest

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling…

Mees Bloembergen

03-04-2019

Terugwerkende kracht

Met terugwerkende kracht een CAO naleven?

Ondernemingen in de bouwsector vallen vaak onder de Bouw CAO.…

Pieter Huisman

29-01-2019

Asbestdaken

Asbestdaken verboden na 2024!

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met…

Pieter Huisman

26-11-2018

rechter

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein…

Pieter Huisman

10-09-2018

publicatie inspectiegegevens

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de…

Pieter Huisman

17-08-2017

asbestsaneerder

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken…

Pieter Huisman

02-08-2017

amfibole asbest

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit, aanduiding risicoklassen en risicoklasse…

Pieter Huisman

04-10-2016

Raad van State herhaalt eerdere uitspraak inzake eis van 20 Pascal onderdruk

Twee weken na de uitspraak van 17 augustus 2016 heeft…

Pieter Huisman

05-09-2016

20 pascal

20 pascal onderdruk harde eis?

Asbestverwijderingsbedrijf X bouwt een containment voor asbestverwijderingswerkzaamheden in de derde…

Pieter Huisman

30-08-2016

publicatie asbestovertreding

Publicatie asbestovertreding in bodemprocedure niet toegestaan

Een asbestsaneerder was het niet eens met de publicatie van…

Pieter Huisman

01-04-2016

Asbest invloed WOZ-waarde

Heeft aanwezigheid asbest invloed op WOZ-waarde?

Wist u dat de aanwezigheid van asbest van invloed is…

Pieter Huisman

29-01-2016

Interessante asbestuitspraak

Interessante asbestuitspraak

Onlangs deed de rechtbank Den Haag een interessante asbestuitspraak. Feiten…

Pieter Huisman

07-01-2016