Vrouwe justitia beeld

Bezwaar of beroep te laat? Geen ambtshalve toetsing meer bij de bestuursrechter

Op 9 juli 2021 heeft de bestuursrechter een belangrijke uitspraak…

Sylvie Adriaanse

14-07-2021

Gavel

Geen belanghebbende, toch beroep bij de bestuursrechter?

Eerder schreven wij al tweemaal een blog naar aanleiding van…

Sylvie Adriaanse

12-05-2021

Wetboeken

Ruimere toegang tot de bestuursrechter in het omgevingsrecht

Op 5 maart jl. schreven wij een blog naar aanleiding…

Sylvie Adriaanse

23-04-2021

Preventieve handhaving

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van…

Pieter Huisman

29-07-2019

bezwaarprocedure

Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure

Tot voor kort klopte de verzekerde tevergeefs aan bij zijn…

Pieter Huisman

12-04-2016

Als ‘concurrent’ in (hoger) beroep bij de bestuursrechter?

Naar aanleiding van de conclusie van staatsraad advocaat-generaal R.J.G.M. Widdershoven,…

Pieter Huisman

21-12-2015

boetebeleid wet arbeid vreemdelingen

Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk en moet aangepast worden

Sinds januari 2013 geldt het ‘nieuwe’ boetebeleid voor overtredingen van…

Pieter Huisman

08-10-2015