Airbnb

Mag u uw woning voortaan alleen nog maar met een vergunning via Airbnb verhuren?

In de regels van de gemeente Amsterdam voor de woningverhuur…

Kim Kroon

31-01-2020

Een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

Eerder deze week postten wij een blog over het nieuwe…

Sylvie Adriaanse

11-09-2019

Stappenplan voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de…

Sylvie Adriaanse

10-09-2019

PAS

OpgePASt: geen activiteiten meer mogelijk op basis van het Programma Aanpak Stikstof

Maandenlang werd de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Pieter Huisman

17-07-2019

disfunctionerende belastingadviseur

Disfunctionerende belastingadviseur

De Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in hoger beroep…

Pieter Huisman

24-10-2016

Raad van State herhaalt eerdere uitspraak inzake eis van 20 Pascal onderdruk

Twee weken na de uitspraak van 17 augustus 2016 heeft…

Pieter Huisman

05-09-2016

20 pascal

20 pascal onderdruk harde eis?

Asbestverwijderingsbedrijf X bouwt een containment voor asbestverwijderingswerkzaamheden in de derde…

Pieter Huisman

30-08-2016

schaarse vergunningen

A-G buigt zich over verdelingsprocedure van schaarse vergunningen

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er slechts één…

Pieter Huisman

08-06-2016