Te hoge huurprijs?

Bent u een huurder van een winkelruimte en meent u dat de huurprijs te hoog is, dan kan het navolgende van belang zijn voor u.

Partijen zijn vrij om iedere huurprijs af te spreken die zij willen. Na het sluiten van de huurovereenkomst zijn zij in beginsel aan de afgesproken huurprijs gebonden. Dat levert echter een wrange situatie op als u ontdekt dat u meer betaalt dan huurders die minder betalen voor nagenoeg dezelfde ruimte.

Indien u hebt onderhandeld met de verhuurder en deze onderhandelingen niet tot huurprijsaanpassing hebben geleid kunt u bij de rechter vorderen dat de huurprijs wordt aangepast op de grond dat deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare huurruimte. Ook de verhuurder kan dit vorderen. U zult echter begrijpen dat een dergelijke vordering niet zonder meer zal worden toegewezen.

Voor de vordering tot huurprijsaanpassing gelden enkele formele vereisten. Om een voorbeeld te noemen; de huurprijsaanpassing kan in beginsel niet op elke gewenst moment gevorderd worden. Daarnaast geldt bijvoorbeeld dat de vordering tot huurprijsaanpassing vergezeld dient te gaan van een advies opgesteld door een door partijen benoemde deskundige. Voor de inhoudelijke beoordeling van de vordering zal de rechtbank (kortweg) aansluiting zoeken bij de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte en daarbij onder meer kijken naar de (bouwkundige) kwaliteit, ligging, omvang, indeling en bereikbaarheid van de bedrijfsruimte.

Het recht om een vordering in te stellen geldt overigens uitsluitend voor ruimtes die vallen onder het regime van artikel 7:290 BW (kort gezegd ‘winkelruimte’). Het voert te ver om u in dit artikel nader te informeren over de verschillende huurregimes. Mocht u meer willen weten, dan kunt u – evenals voor vragen ten aanzien van huurprijsaanpassing – (telefonisch) contact opnemen met Van Till Advocaten.