Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Zoals dinsdagavond 17 maart jl. bekendgemaakt is, is de regeling werktijdverkorting, die vastliep door massale aanvragen, gestopt. Er komt een nieuwe ruimere regeling (NOW) voor in de plaats, die nog uitgewerkt moet worden.

Deze biedt tot 90% (in plaats van 70%) vergoeding van de loonsom. De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in (ongeacht datum aanvraag) voor drie maanden (met eventueel verlenging van nogmaals 3 maanden mogelijk).

Omzetdaling vanaf 1 maart 2020 is het leidende criterium. Een omzetdaling van 20% is het minimum vereiste. De regeling geldt pro rata, dus een omzetdaling van 50% geeft een tegemoetkoming van 45% van de loonsom. Het totaal wegvallen van de omzet (daling van 100%) leidt tot een tegemoetkoming van 90% van de loonsom.

Wat precies onder het criterium “loonsom” valt, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of dit gaat om het totale loon of alleen het maximum dagloon.

De regeling geldt zowel voor vast personeel als voor flexibele krachten, maar niet voor ZZP-ers.

Er wordt een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming, afrekening van de tegemoetkoming gaat achteraf. In sommige gevallen zal een accountantsverklaring noodzakelijk zijn.

Tijdens de looptijd van de tegemoetkoming dient de werkgever 100% van het salaris door te betalen en kan er geen bedrijfseconomisch ontslag gevraagd worden.

Een formele werktijdverkorting is niet nodig. Werkgever en werknemer kunnen zelf afspraken maken over te werken uren en eventueel thuiswerken.

Er wordt op dit moment aan de uitwerking van de regeling gewerkt. De regeling zou naar verwachting binnen 1 of 2 weken operationeel moeten zijn.

Vragen? Neem contact op met Radboud Klazinga.