Uitbreiding Wet Bibob

Uitbreiding Wet Bibob

De minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, en de minister voor Rechtsbescherming, Dekker, hebben in april van dit jaar een voorstel tot wijziging van de Wet Bibob voor uitbreiding van de aanpak van ondermijnende criminaliteit ter consultatie aangeboden. Dit maakt onderdeel uit van de zogenoemde ‘ondermijningswetgeving’ die bestaat uit meerdere wetsvoorstellen, welke tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken.

De uitbreiding van de Wet Bibob wordt van groot belang geacht om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten financiert.

Wetswijziging Wet Bibob

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob en dit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De voornaamste wijzigingen die in het wetsvoorstel worden voorgesteld betreffen een uitbreiding van het toepassingsbereik van de wet en een uitbreiding en versterking van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen.

Bij aanbestedingen mag het Bureau Bibob tot dusver slechts in enkele gevallen worden ingeschakeld. Het gaat daarbij om overheidsopdrachten in de bouw, de ICT en het milieu. De minister wil het bereik uitbreiden zodat voortaan ook alle andere aanbestedingen onder de wet komen te vallen.

Uitbreiding Wet Bibob

Op het moment kunnen bestuursorganen zelf onderzoek doen naar de achtergrond van personen of ondernemingen die een vergunning of een subsidie aanvragen. Een onderzoek naar de zakelijke achtergrond van deze persoon of onderneming is echter nog niet mogelijk. Met de wijziging van de wet zullen bestuursorganen straks justitiële gegevens kunnen opvragen van de zakelijke relaties van de vergunningaanvrager om daarvan bij de vergunningverlening gebruik te maken.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit zou sterk verbeteren door het beter benutten van de verkregen informatie.

Consultatiereacties Wet Bibob

Het wetsvoorstel is in april 2018 langs verschillende instanties geweest voor advies. Uit de consultatiereacties komt de wens tot betere informatiedeling tussen bestuursorganen terug, alsook de reikwijdte van de Wet Bibob en de bevoegdheden van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen.

In maart 2018 heeft kamerlid Kuiken al een motie ingediend die ziet op informatiedeling van bestuursorganen onderling en de mogelijkheid om te komen tot een nationaal Bibob-register met een overzicht van geweigerde vergunningen. Minister Grapperhaus heeft een tweede tranche (een samenhangend deel tot wijziging van de wet) niet uitgesloten.

Zodoende houdt de discussie over de Wet Bibob en de voorgenomen wijzigingen daarvan niet op.

Heb jij vragen omtrent de Wet Bibob of heb je hulp nodig bij het indienen van een Bibob-inlichtingenformulier? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier!