Uitstel van betaling McGregor. Wat moet u doen als leverancier?

Op 10 juni 2016 heeft de Amsterdamse rechtbank uitstel van betaling verleend aan McGregor Fashion Group (waaronder Adam Menswear). Eerder al blogde ik naar aanleiding van desurseances van betaling verleend aan onder meer V&D, Macintosh Retail (oa. Dolcis, Scapino, Invito en Manfield) en DA.

Van belang is dat u zich als leverancier zo snel mogelijk bij de bewindvoerder meldt, zodat met de bewindvoerder nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de verkoop van de nog aanwezige voorraad en de verkoopopbrengst daarvan. Afdracht van die verkoopopbrengst kan worden gevorderd, indien de nog aanwezige voorraad uw eigendom is. Doorgaans is dit het geval bij levering op grond van consignatie of wanneer u eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen.

In de gevallen waarin het eigendom van de geleverde zaken is overgegaan op de koper – bijvoorbeeld wanneer het beroep op eigendomsvoorbehoud niet slaagt –  kan in bepaalde gevallen het recht van reclame uitkomst bieden. Met dit wettelijke recht vordert u het eigendom van de geleverde goederen terug, zodat u aanspraak kunt maken op de afgifte of de opbrengst daarvan. De termijnen voor het inroepen van dit recht zijn kort (tot 6 weken na de vervaltermijn van de factuur of binnen 60 dagen na datum levering). Reden dus om snel in actie te komen!

Van Till advocaten staat doorlopend leveranciers bij die te maken krijgen met uitstel van betalingsprocedures en faillissement. Aarzel niet contact op te nemen voor advies, teneinde schade als gevolg van faillissement zoveel mogelijk te beperken.