Uitstel van betaling? Wat te doen als leverancier?!

Deze week vroegen zowel warenhuisketen V&D, Macintosh Retail, eigenaar van onder meer Dolcis, Scapino, Invito en Manfield en DA uitstel van betaling aan. Wat houdt dat in voor u als leverancier en wat zijn uw rechten?

Uitstel van betaling

Wanneer een onderneming uitstel (surseance) van betaling wordt verleend, kunt u als crediteur voor de duur van het verleende uitstel uw vordering op de onderneming niet te gelde maken. Anders gezegd: u kunt geen rechtsmaatregelen treffen om uw vordering te innen. Van belang is dat de rechtbank die over het verzoek tot uitstel van betaling beslist bij toewijzing van het verzoek doorgaans (op verzoek) ook een afkoelingsperiode gelast. In de afkoelingsperiode, die hooguit twee maanden duurt, kunnen schuldeisers hun rechten met betrekking tot bepaalde goederen die zich bevinden in de boedel van de schuldenaar tijdelijk niet uitoefenen.

Wat kunt u doen?

Van belang is dat u zich als crediteur zo spoedig mogelijk bij de bewindvoerder meldt, met name wanneer u specifieke rechten heeft met betrekking tot goederen die zich bevinden bij de schuldenaar. Als u geleverd heeft op basis van overeengekomen eigendomsvoorbehoud is het belangrijk dat de bewindvoerder hiervan op de hoogte is. Weliswaar kan de bewindvoerder in beginsel niet worden verplicht om uw goederen tijdens de afkoelingsperiode met stel en sprong uit te leveren, dat laat onverlet dat de bewindvoerder de taak heeft om de goederen voor u te reserveren.

Heeft u geleverd zonder dat eigendomsvoorbehoud overeengekomen is? Let op: onder omstandigheden kunt u als crediteur nog een beroep doen op het recht van reclame. Wanneer minder dan zes weken zijn gepasseerd na het verstrijken van de betalingstermijn van de door u verzonden factuur en de zaak zich nog niet langer dan zestig dagen bij de koper bevindt, kunt u door een schriftelijke verklaring gericht aan de bewindvoerder het eigendom van de geleverde goederen terugvorderen.

Kom in actie!

Bent u als leverancier betrokken bij een van de hierboven genoemde surseances? Kom in actie! Loop de leveringsdocumentatie na en zoek uit wat uw rechten zijn. Waar nodig ondersteunen wij u graag. U kunt te allen tijde contact opnemen met mr. Marius Dekkers en mr. Paul Holtrop, die specifiek op de hoogte zijn van deze kwestie en u graag bijstaan met praktisch advies.