Van Till Privacy Bedrijfsscan

De nieuwe privacywet (AVG): bent u er klaar voor?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf dat moment gelden in de gehele EU dezelfde regels voor privacybescherming. Bestaande rechten van personen van wie u gegevens verwerkt worden uitgebreid. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden en moeten nauwkeurig bijhouden welke gegevens worden gebruikt en opgeslagen.

Naleving privacywetgeving

Naleving van de privacywetgeving is belangrijk. In geval van schending van privacyregels kunnen hoge boetes worden opgelegd. Wanneer u bewust of onbewust de regels niet naleeft, kan dit bovendien imagoschade voor uw onderneming opleveren. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Wilt u weten wat de nieuwe wetgeving betekent voor uw onderneming? Of wilt u weten welke specifieke risico’s u loopt en hoe u aan de privacywetgeving kunt voldoen?

Het privacy team van Van Till advocaten assisteert u graag met een quick scan van uw onderneming. Samen met u beoordelen wij in hoeverre uw onderneming wordt geraakt door de privacywetgeving en hoe u aan de nieuwe regels kunt voldoen.

Inhoud bedrijfsscan

Onze bedrijfsscan bestaat uit drie fases.

  1. Inventarisatie In de eerste fase inventariseren wij aan de hand van een eerste gesprek met de stakeholders binnen uw organisatie op welke manieren uw organisatie persoonsgegevens verwerkt. Ook vragen wij u om ons uw bestaande documentatie inzake privacy toe te sturen, zodat wij deze kunnen beoordelen.
  2. Beoordeling In de tweede fase beoordelen wij op basis van de inventarisatie in hoeverre u voldoet aan de privacyregels, op welke punten aanpassingen moeten worden doorgevoerd en/of documenten moeten worden aangepast.
  3. Rapportage Na beoordeling van de stukken en informatie rapporteren wij in fase drie onze bevindingen aan u in een duidelijk overzicht, waardoor u direct kunt zien of u aan de verplichtingen op het gebied van privacy voldoet en welke maatregelen u eventueel nog moet nemen om aan alle regels te voldoen.

Prijs

Privacy is maatwerk. Om zeker te zijn dat uw onderneming aan alle regels voldoet moet u goed naar uw organisatie laten kijken. Wij bieden onze bedrijfsscan aan voor de vaste prijs van € 1.950,= excl. BTW.

Afspraak maken?

Voor al uw vragen of het inplannen van een eerste afspraak om de bedrijfsscan te starten kunt u contact opnemen met mr. Marius Dekkers: