Verbod op gebruik handelsnaam. Internet actief schonen?

Het Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat onder een verbod de handelsnaam van een ander te gebruiken niet de verplichting valt om actief de handelsnaam van een ander van het internet te verwijderen.

Wat was nu het geval? Pontifix, een praktijk voor klinische neuropsychologie, maakte, onder andere door de domeinnaam tanpsychologie.nl te gebruiken, inbreuk op de handelsnaam van het Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie (TAN). De rechter was van mening dat dit niet was toegestaan en legde Pontifix op 25 juni 2010 het verbod op het gebruik van de handelsnamen van TAN voort te zetten.

Zo’n anderhalf jaar na de uitspraak (afgelopen januari) ontvangt Protifix een brief van de advocaat van TAN. Het blijkt dat wanneer men op Google zoekt naar ‘tanpsychologie’ er zoekresultaten verschijnen waarin de handelsnaam van TAN is opgenomen. Hiermee heeft Protifix volgens TAN het door de rechter opgelegde verbod voortdurend en in ernstige mate overtreden. TAN vindt dat Protifix de zoekresultaten actief moet (en had moeten) verwijderen. Protifix en het Hof Den Bosch zijn het hier niet mee eens.

Het hof is van mening dat de uitleg van het verbod door TAN, die het verbod de handelsnaam te gebruiken opvat als een gebod de handelsnaam actief van het internet te verwijderen, niet juist is. In de procedure waarin het verbod werd opgelegd is bijvoorbeeld nooit gesproken over het actief verwijderen van de handelsnaam van het internet. Pontifix had dus ook geen enkel idee dat dit van haar werd verwacht. Dit blijkt ook uit het feit dat zij pas actie ondernam toen zij daartoe door de advocaat werd aangemaand. Op grond hiervan is het hof van mening dat het verbod niet het actief opschonen van het internet omvat. Voor Pontifix een bevredigende uitspraak nu zij de dwangsommen ook niet hoeft te betalen.

Deze uitspraak brengt echter niet met zich dat in iedere zaak waarin een verbod tot het gebruik van een handelsnaam is opgelegd, men niet actief de handelsnaam van het internet hoeft te verwijderen. Dit is afhankelijk van wat partijen hebben besproken en wat er is gevorderd bij de rechter.

Ondanks dat TAN niet in het gelijk is gesteld, heeft zij in zekere zin toch gekregen wat zij wilde. Wanneer u namelijk op Google zoekt op ‘tanpsychologie’ zijn de in de uitspraak bedoelde resultaten ver naar beneden gezakt.