Verbod vakantieverhuur in het centrum van Amsterdam

Verbod

Gemeente Amsterdam is voornemens om met ingang van 1 juli een verbod in te voeren op vakantieverhuur in drie wijken in het centrum van de stad, zo maakte wethouder Laurens Ivens afgelopen donderdag 16 april bekend. Het gaat om de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. 

Leefbaarheid van de stad

Uit onderzoek zou blijken dat de leefbaarheid voor bewoners in het centrum van Amsterdam vanwege de grote hoeveelheid toeristen ernstig onder druk staat. Wethouder Ivens: “Ruim tachtig procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur. De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf en zorgen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast wanneer er sprake is van een afwijkend dag- en nachtritme van toeristen.”

Volgens wethouder Ivens is het daarom van belang dat er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat bewoners in hun eigen woonomgeving overlast van toeristen ervaren. 

Verbod op vakantieverhuur

Vakantieverhuur is momenteel alleen mogelijk met een vergunning, zo bleek uit de uitspraak van de Raad van State van 29 januari 2020 (zie hierover onze eerdere blog). Deze vergunningplicht is onder andere voor woningeigenaren die hun woning via Airbnb willen verhuren van belang. Zonder vergunning is de verhuur niet toegestaan. 

De gemeente Amsterdam heeft zo’n vergunningstelsel op dit moment nog niet, maar heeft aangegeven dat dat stelsel vanaf 1 juli 2020 zal zijn ingericht. In de wijken waar de vakantieverhuur wordt verboden zullen géén vergunningen worden verleend, zo meldt wethouder Ivens.

Inspraak 

Maar let op, het verbod is op dit moment nog niet definitief! Het voorstel om verbodsgebieden in te stellen is van 17 april tot en met 28 mei 2020 vrijgegeven voor inspraak. Gedurende die periode kunt u de gemeente laten weten wat u van het voorstel vindt. Wij helpen u hierbij graag. Het college van B&W zal alle binnengekomen reacties afwegen en vervolgens bepalen of de reacties leiden tot een wijziging van het voorstel. 

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspraak of heeft u andere vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze sectie huurrecht.